Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

 

Συμβουλές για Φορολογικά Θέματα

Ο καλύτερος φορολογικός σχεδιασμός, είναι κάτι που αποτελεί ζητούμενο πολλών, οι οποίοι διαθέτουν εισόδημα από πολλές πηγές, ή σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία τα τελευταία χρόνια, θεωρείται για κάποιους περισσότερο ''παθητικό'', παρά ''ενεργητικό'' τους.

Λύσεις υπάρχουν, οι οποίες πολλές φορές είναι τόσο σύγχρονες και καινοτόμες, στο άκουσμα των οποίων υπάρχει αρχικά μία έκπληξη!

 

Όταν όμως αναλυθούν τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματά τους, η ...έκπληξη μετατρέπεται σε ανακούφιση, μιας και η συνολική ελάφρυνση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Περιπτώσεις όπως η συμμετοχή σε Εταιρίες Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, δίνουν ισχυρά πλεονεκτήματα και σαφέστατα καλύτερο φορολογικό προγραμματισμό.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε τόσο για τις Ε.Α.Α.Π, όσο και για επιμέρους φορολογικά σας ζητήματα.

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr