Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» αναφέρεται στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού.

 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 

Ενδεικτικά, κάποιες επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ):

 • Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων
 • Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας  
 • Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου με ή χωρίς εστιατόριο
 • Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών
 • Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
 • Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)
 • Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
 • Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας & σχολής ιππασίας
 • Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 • Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων και θαλάσσιων σπορ
 • Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κλπ
 • Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών
 • Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ
 • Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής

 

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι:

 1. Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015
 2. Διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑ∆ από τότε
 3. Απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 4. Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτειτον τον ΚΑ∆ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση
 5. Ο ΚΑ∆ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑ∆ της επιχείρησης,
 6. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑ∆ 55.1, 55.2, 55.3.
 7. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑ∆ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 

 • Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000€.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου το ποσοστό της επιδότησης αυξάνεται κατά 10%.
 • Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 29/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/05/2016.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον 3 έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/02/2016.
 • Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

 

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000 € (∆ημόσια ∆απάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

κατανομη

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

 

Γενικό Ενημερωτικό: pdf

Επιλέξιμες Δαπάνες: pdf

11/02/2016: Σύνοψη Προγράμματος

11/02/2016: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα

11/02/2016: Μεμονωμένο Αρχείο Excel με Επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης

19/02/2016: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr