Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

Vip Consulting

Η εταιρεία V.I.P. Consulting ιδρύθηκε έχοντας ως κύριο σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Ο βασικός μας στόχος και το όραμα μας, ταυτίζεται με αυτό του κάθε επιχειρηματία: "η με σταθερά βήματα αύξηση των μεγεθών της επιχείρησής του, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της και την παράλληλη αύξηση της κερδοφορίας της". Αυτό υλοποιείται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κάθε φορά μίγμα οικονομικών μεθόδων, χρηματοδοτικών πηγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε οικονομικής μονάδας.

Η V.I.P. Consulting παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της κάθε επιχειρηματικής μονάδας, που θέλει να εγγυηθεί την επιτυχία της στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλουν, δίνοντας έμφαση στους τομείς της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Εξεύρεσης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και της Υλοποίησης Επιδοτούμενων Επενδυτικών Σχεδίων.

Αναλυτικότερα, παρέχει:

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

 1. Υποβολή – παρακολούθηση – διαχείριση – ολοκλήρωση επιδοτουμένων προγραμμάτων
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νεοϊδρυθείσες - start up επιχειρήσεις
 3. Διεξαγωγή σεμιναρίων σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ, τον ΟΑΕΔ και το ΙΜΕ-ΓΣΒΕΕ
 4. Ανάπτυξη / αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
 5. Business Plan αναδιάρθρωσης / τραπεζικός δανεισμός
 6. Marketing plan
 7. Wealth Management επιχειρήσεων / φορέων
 8. Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - Authorized Economic Operator (ΑΕΟ)

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ:

 1. Αξιοποίηση περιουσίας - wealthmanagement
 2. Ρυθμίσεις οφειλών - υπαγωγή στο πτωχευτικό δίκαιο
 3. Συμβουλές για φορολογικά θέματα.
 4. Ασφαλιστικές καλύψεις.

Η επιτυχία μας οφείλεται σε μία σειρά από παραμέτρους, όπως:

 • Η υψηλή κατάρτιση των στελεχών μας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακών Τίτλων, με παράλληλες Μεταπτυχιακές Σπουδές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
 • Η μακρόχρονη εμπειρία μας, στους τομείς εκείνους οι οποίοι είναι νευραλγικοί για την επιτυχία της αποστολής μας, όπως:
  • Στην Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις.
  • Στην πολυετή εργασία μας στον Τραπεζικό Κλάδο και μάλιστα σε διευθυντικές θέσεις.
  • Στην μακρόχρονη ενασχόλησή μας στην εκπόνηση μελετών για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως του Αναπτυξιακού Νόμου, των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, LEADER, JEREMIE, κ.α.
  • Στη συμμετοχή στην ομάδα μας, στελεχών με Ανώτατη Πολυτεχνειακή Εκπαίδευση, στοιχείο κατά την άποψή μας σημαντικό για την πλήρη κατανόηση της εκάστοτε επιχείρησης και των θεμάτων της στο σύνολό της και όχι μόνο στο χρηματοοικονομικό της σκέλος. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται από την πλευρά μας συνολική "αντίληψη" της επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί σαφέστατα σε πιο ολοκληρωμένες προτάσεις/λύσεις προς αυτές.
 • Η συνεργασία μας με μία σειρά Τραπεζικών Ιδρυμάτων της χώρας, μέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά των επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας σε αυτά συγκεκριμένο κάθε φορά Business Plan, στο οποίο και τεκμηριώνεται η επιτυχία του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Η συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία Wealth Management, προτείνονται στους πελάτες εξατομικευμένες συμβουλές διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται υψηλές κάθε φορά αποδόσεις του χαρτοφυλακίου τους, αλλά και μείωσης λοιπών επιβαρύνσεών τους.
 • Διαθέτοντας στο γραφείο μας στελέχη τα οποία κατέχουν Πιστοποιητικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλιστικού Συμβούλου από την Τράπεζα της Ελλάδος, επιπέδου Α, δίνεται η δυνατότητα προς τους πελάτες μας, σε συνεργασία με συνεργαζόμενη εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων, η εξεύρεση της βέλτιστης ασφαλιστικής τους κάλυψης, σε πληθώρα κλάδων, με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος.
 • Η ποιότητα των υπηρεσιών μας, συνδυάζεται με τη μεθοδικότητα των πρακτικών μας, έτσι ώστε η υποβολή των προτάσεών μας προς τις επιχειρήσεις, αλλά και προς τους αρμόδιους φορείς, προς έγκριση των εκάστοτε επιδοτούμενων προγραμμάτων, να γίνεται στο κατά το γρηγορότερο δυνατόν χρόνο, προκειμένου αυτά να υλοποιηθούν άμεσα.
 • Είμαστε συνεχώς δίπλα στις επιχειρήσεις, με στελέχη που εργάζονται ''exworks'', βρισκόμενοι δηλαδή μονίμως μέσα στην αγορά και στους χώρους των επιχειρήσεων, αφουγκραζόμαστε κάθε φορά τα θέματα που τις απασχολούν και συμβάλλοντας με την εμπειρία μας στην εξεύρεση των βέλτιστων κάθε φορά λύσεων.

Κοινή πίστη όλων των στελεχών μας αποτελεί ότι “η ανόρθωση της οικονομίας μας θα επιτευχθεί μέσα από την έμπρακτη στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων, με όλους τους δυνατούς τρόπους, αλλά και με τη δημιουργία και ενίσχυση νέων Start-up, στις οποίες θα ενσωματωθεί σημαντική μερίδα του ανενεργού σήμερα ανθρώπινου δυναμικού μας”.

Η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η V.I.P. Consulting από την αγορά, τόσο από ιδιώτες και επιχειρηματίες, όσο και από υπεράνω κριτικής φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, η ΕΕΔΕ, η ΙΜΕ-ΓΣΒΕΕ, ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι την εμπιστεύονται για την ολοκλήρωση των έργων τους, καταδεικνύουν ότι η εμπειρία των στελεχών της, μέσα από την πολυετή επιτυχημένη παρουσία τους σε διάφορους τομείς της οικονομίας, αποτελούν ισχυρά εχέγγυα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των project που αναλαμβάνει.

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr