Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Το πρόγραμμα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ΕΣΠΑ, της περιόδου 2014-2020, ξεκίνησε με τις εκδόσεις 4 Προκυρήξεων για την ενεργοποίηση ισόποσων σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 137,5εκ. ευρώ. 

 Πρόκειται για τις δράσεις:

1. "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών Υφιστάμενων επιχειρήσεων, με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές", που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”, που απευθύνεται σε ανέργους ή άτομα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

3. “Ενίσχυση της Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, που απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους (ή πτυχιούχους που ασκούν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας).

4. “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους”, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό.

Αναλυτικότερες πληροφορίες καθώς και τους πλήρεις οδηγούς των προκηρύξεων, μπορείτε να βρείτε στα κάτωθι:

 

P3 P4

 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα, αποτελούν από τις ελάχιστες περιπτώσεις δυνατότητας χρηματοδότησης στη σημερινή οικονομική συγκυρία και αποτελούν πραγματική ευκαιρία για ανέργους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα ή για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν την αναπτυξιακή τους πορεία.

Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε και να σχεδιάσουμε την πρόταση σας με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να καλύψουμε πλήρως τα επιχειρηματικά σας σχέδια, μέσα από τα Νέα αυτά προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr